Veiligheid voorop

Bij Advin maken we plannen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. We specificeren, ontwerpen en realiseren programma's en projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement en infrastructuur. 

Onze verkeerskundigen werken aan een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij concentreren ons daarbij op het vertalen van beleid naar uitvoering. Door onze unieke combinatie van functionele en technische kennis en ervaring, waarbij wij innovatieve aanpakken met 3D en big-data niet schuwen zijn wij in staat om ons te onderscheiden. Zo
 monitoren we het gebruik van de infrastructuur, variërend van parkeeronderzoeken op straat tot reistijdanalyses, met behulp van realtime data.

Onze specialismen op gebied van mobiliteit en verkeer zijn onder andere:

  • Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
  • Verkeerslichten
  • Verkeersveiligheid
  • Hindervrij bouwen
  • Verkeersonderzoek