Veiligheid voorop

Bij Advin maken we plannen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. We specificeren, ontwerpen en realiseren programma's en projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement en infrastructuur. 

Onze verkeerskundigen werken aan een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij concentreren ons daarbij op het vertalen van beleid naar uitvoering. Door onze unieke combinatie van functionele en technische kennis en ervaring, waarbij wij innovatieve aanpakken met 3D en big-data niet schuwen zijn wij in staat om ons te onderscheiden. Zo
 monitoren we het gebruik van de infrastructuur, variërend van parkeeronderzoeken op straat tot reistijdanalyses, met behulp van realtime data.

Onze specialismen op gebied van mobiliteit en verkeer zijn onder andere:

  • Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
  • Verkeerslichten
  • Verkeersveiligheid
  • Hindervrij bouwen
  • Verkeersonderzoek

Verkeer & Infrastructuur

Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland
projecten

Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland

Als onderdeel van VERDER is in mei 2013 door het UWB het maatregelenpakket voor de GebiedsGerichte Uitwerking (GGU) vastgesteld. Deze maatregelen dienden voor eind 2014 gerealiseerd te zijn. ln de regio Midden Nederland zijn 14 maatregelen vastgesteld waarbij voor de VRI’s onderzocht moest worden of er op individueel kruispunt- of trajectniveau verbeteringen realiseerbaar zijn om de verkeersafwikkeling op basis van het huidige en toekomstige verkeersintensiteiten te optimaliseren.