OPTIMALE doorstroming

Op de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel zorgt de toenemende verkeersdrukte steeds vaker voor verkeersproblemen. De veiligheid is in het geding, er zijn vaak verkeersopstoppingen en sluipverkeer geeft overlast in de aanliggende dorpen.

​Provincie Noord-Brabant heeft Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, de opdracht gegeven om de weg te verbreden van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken. Advin heeft het ontwerp, de engineering en het verkeersmanagementplan opgesteld.

OPDRACHT

Provincie Noord-Brabant heeft Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, de opdracht gegeven om de weg te verbreden van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken. Naast dat de weg veiliger wordt en de doorstroming verbetert, is de wens zo snel mogelijk resultaat behalen. Advin heeft het ontwerp, de engineering en het verkeersmanagementplan opgesteld. De specialisten van Advin werken als lid van het tenderteam samen met de teamleden voor grond en wegen, kunstwerken, proces en planning.

Belangrijk tijdens het gehele proces is dat de bouwwerkzaamheden de verkeersveiligheid en doorstroming niet mogen hinderen. Drie maanden na de gunning zorgde de bouwcombinatie al voor tijdswinst voor de reizigers: onder meer door het aanleggen van extra opstelstroken is circa 5 minuten reistijdverbetering in de ochtend- en avondspits richting ’s-Hertogenbosch behaald.                 

AANPAK

De bouwcombinatie werkt aan een betere doorstroming met als doel zo snel mogelijk resultaat. Dan helpt het niet dat er door het bouwverkeer extra drukte op het traject komt. Het voorkomen van bouwhinder is één van de projectdoelstellingen. Het bouwverkeer rijdt daarom niet over de N279 Noord en door de omliggende dorpen. Het bouwverkeer gebruikt o.a. een tijdelijk gebouwde brug en materialen komen zo veel mogelijk per schip over de Zuid-Willemsvaart waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande loskades. Materiaal dat wel per as aangeleverd moet worden, komt buiten de spits.

De uitdaging in dit project is dat de vele aanpassingen en tijdelijke wegen in bestaande infrastructuur wel moeten passen. In een BIM (Bouw InformatieModel) wordt het integrale ontwerp bewaakt en vinden clashcontroles tussen de diverse disciplines plaats.

NATUUR EN RECREATIE

Ook de natuur en recreatie profiteren van de werkzaamheden. Om ruimte te creëren voor de nieuwe rijstroken wordt de Aa verlegd. Dit heeft als voordeel dat de rivier weer kan meanderen. Naast dat de vissen afgevangen worden, wordt er ook aan onderdak voor andere dieren gedacht. Een dassenfamilie is verhuisd en er zijn vleermuishotels en huismuskasten gebouwd. De nieuwe infrastructuur wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in de natuur. Met de aanleg van een kano-aanlegplaats en wandel- en fietspaden wordt ook de recreatie gestimuleerd. Verder biedt het nieuwe beekdal ruimte voor waterberging bij grote wateroverlast.

RESULTAAT

Naast de verbreding is de grootste slag voor betere doorstroming het ombouwen van 3 kruisingen naar ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van nieuwe, tevens ongelijkvloerse, kruising. Ook worden de toeritten naar de A2 en A50 aangepast, wordt de parallelweg naar de noordkant verplaatst en is er een fietspad gerealiseerd langs de Zuid Willemsvaart waardoor fietsers veilig van Veghel naar ’s-Hertogenbosch kunnen.

INTERACTIEVE KAART

Bekijk voor meer informatie de projectwebsite van de bouwcombinatie: www.werkenaann279noord.nl, waar middels een interactieve kaart exact bekeken kan worden waar welke aanpassing aan de infrastructuur of andere werkzaamheden plaatsvinden.