blik naar de toekomst

Voor de straat Oostkaap in Lelystad staat groot onderhoud aan de openbare ruimte gepland. In het voortraject werden de bewoners nauw betrokken over de wijzigingen in de wijk. Advin bouwde de toekomstige situatie virtueel om de bewoners een vooruitblik naar de toekomst te geven. Hiermee ontstond absolute duidelijkheid over het te verwachten beeld na realisatie, van boom tot stoep, van lichtmast tot speeltoestel.

Gemeente Lelystad heeft de ambitie om op een interactieve wijze te anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen en bewonersverwachtingen binnen haar projecten. In samenwerking met de gemeente zette Advin een 3D-pilot op voor de reconstructie van Oostkaap. In het voortraject werden bewoners uitgenodigd om hun mening over de wijk doorgegeven. Op basis van alle verzamelde gegevens werd het eerste technische 3D-ontwerp voor de wijk gemaakt.

Avondje gamen met bewoners

Tijdens een speciale bewonersavond stapten de bewoners met behulp van virtual-reality animaties letterlijk de toekomst in. In een game-omgeving beleefden zij de impact van de nieuwe situatie. De bewoners konden door de verschillende ontwerpen heen lopen en verschillende opties aan en uit zetten. Zo werd geschakeld tussen dag en nacht, tussen de bestaande en toekomstige situatie. Maar ook tussen heden en de verdere toekomst waarin bijvoorbeeld de groei van de bomen zichtbaar is. Door de game-omgeving kregen de bewoners beter inzicht in de beoogde ontwikkelingen van de gemeente binnen hun leefgebied en konden ze gericht feedback geven.  

Open dialoog

Door gebruik te maken van visualisaties wordt het eenvoudig om omwonenden mee te nemen in de plannen. De virtuele beleving zet aan tot een open dialoog met belanghebbenden. Het open dialoog biedt mogelijkheden tot het creëren van draagvlak, een interactieve communicatie, grip op stuurbaarheid en kwaliteit van de output. De bewoners zijn immers de ervaringsdeskundigen als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte. Zij kennen de momenten dat de openbare ruimte niet optimaal functioneert, bijvoorbeeld gedurende de spits. Deze momenten kunnen eenvoudig waarheidsgetrouw in het model gesimuleerd worden net als mogelijke oplossingen die met de bewoners benoemd worden. 

Reconstructie

Aan de hand van de input van de bewoners is het ontwerp definitief vastgesteld en vastgelegd in een technisch 3D-ontwerp. Het 3D-model van de bestaande en toekomstige situatie zijn verwoord in een UAV GC contract voor aanbesteding.

Meer informatie? Neem contact op met Herbert Ticheloven: 06 5343 26 53 of herbert.ticheloven@advin.nl