In opdracht van Dura Vermeer-Besix Combinatie Parkeergarages Leiden voert Advin samen met Iv-Infra de monitoring uit van de directe omgeving rondom de bouwkuip van de nieuwe parkeergarage Garenmarkt in Leiden. Hier zetten wij verschillende monitoringssystemen in, waaronder automatisch metende total stations (AMTS). In combinatie met miniprisma’s op de panden en referentiepunten in de nabije omgeving wordt de verplaatsing tot op de millimeter nauwkeurig gemonitord. Aanvullend verrichten wij ook hoogtemetingen waarbij met een waterpasinstrument de hoogtebouten op de panden worden ingemeten.

maaiveld

Naast de bebouwing wordt ook het maaiveld in de gaten gehouden. Dit gebeurt met behulp van inclinobuizen en fenomarkers. Om verplaatsing van de grondlagen te meten worden in de grond naast de bouwkuip inclinobuizen aangebracht tot een diepte van ongeveer 30 meter.  Zo kan de stijfheid van de bouwkuip gemonitord worden. Fenomarkers worden verankerd op het maaiveld zodat eventuele zakking direct wordt gedetecteerd. Rondom de bouwkuip meten wij op verschillende locaties de grondwaterstand automatisch met behulp van peilbuizen en dataloggers. Dit systeem meet de druk van een waterkolom in de peilbuis en geeft zo de hoogte van het grondwater real-time weer.

zelfvoorzienende geluidsmeters

Om het geluids- en trillingsniveau van de werkzaamheden en de invloed hiervan op de omgeving te monitoren plaatsen wij speciale meetapparatuur. De geluidsmeters zijn voorzien van een klein zonnepaneel en draadloze verbindingsmogelijkheid via GPRS waardoor ze volledig zelfvoorzienend zijn. Alle meetgegevens van deze systemen worden verzameld in een online monitorings- en presentatiepakket en er worden controles op de juistheid en volledigheid uitgevoerd. Door middel van alarmen wordt het projectteam op de hoogte gesteld zodra er zich onregelmatigheden voordoen.

Parkeergarage Garenmarkt

Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden, bestaande uit Dura Vermeer en BESIX, realiseert de parkeergarage Garenmarkt. Deze biedt straks plek aan 425 auto's verdeeld over vijf parkeerlagen. Zowel de inrit als de uitrit van de garage ligt in de Korevaarstraat en de voetgangersentree komt aan de rand van het plein. Het ontwerp is gemaakt door het Leidse Architectenbureau VVKH Architecten. Belangrijke kenmerken van het ovaalvormige ontwerp zijn verkeersveiligheid, licht en transparantie.

Meer informatie? Neem contact op met Joost Assendelft 06 5359 98 76 of joost.assendelft@advin.nl