De ingebruikname van de nieuwe verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen bood voor de gemeente nieuwe mogelijkheden om een nieuwe route rond het centrum als ringweg te laten functioneren; de Groene Route.

Ondanks dat de route geen gesloten ring vormt rondom het centrum, is het wel de bedoeling de route als ring te laten functioneren. De doorstroming op de Groene Route moet hiervoor zo lang mogelijk gehandhaafd blijven. Dit wordt uitgedrukt in een hoge en betrouwbare rijsnelheid en de route over de nieuwe brug is prioritair boven de route over de oude brug. 

Opdracht

De gemeente Nijmegen heeft Advin gevraagd  de uitwerking van de totale systeemarchitectuur en de verkeersmanagementmaatregelen op de Groene Route te verzorgen.

Aanpak

Op basis van de uitwerking van de integrale systeemarchitectuur heeft Advin de bestekken opgesteld voor de te realiseren bermDRIP’s, DRIP-server, snelheidsdisplays, reistijdmeetsysteem en observatiecamera’s. Daarnaast is er een bestek opgesteld voor het dienstencontract voor de systeemintegratie. Met de integrale uitwerking van de systeemarchitectuur heeft Advin de raakvlakken tussen systeemonderdelen inzichtelijk gemaakt en heeft de bestekken goed op elkaar laten aansluiten.

Resultaat

Advin heeft voor de gemeente Nijmegen de uitwerking van de totale systeemarchitectuur en de verkeersmanagementmaatregelen verzorgd, waarmee de doelstellingen van de gemeente behaald moeten worden. Daarnaast heeft Advin de gemeente geadviseerd in de te volgen inkoopstrategie en de bestekken geschreven voor de realisatie van de verkeersmanagementsystemen.