OPDRACHT

Kan Advin de complete (tekeningen, berekeningen, specificaties en bestekken) elektrotechnische en bouwkundige  engineeringswerkzaamheden tot op detailniveau verrichten voor de nieuwbouw van een 13kV station en de aanpassing / verzwaring en uitwisseling van 150/50/13 kV primaire en secundaire installaties. De aanvraag is inclusief de tertiaire gebouwgebonden installaties, begeleiding en directievoering in de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

Aanpak

Advin heeft een complete aanbieding gemaakt. Gezien de risico’s van werken met hoogspanningsinstallaties zijn er veiligheids- en gezondheidsplannen voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase gemaakt. In de engineeringsfase is nadrukkelijk aandacht besteed aan de leveringszekerheid en bedrijfszekerheid van de installaties. Advin neemt haar verantwoordelijkheid hier in en verzorgt zelf de Site Acceptance Test en Field Acceptance Test. Gedurende het project monitort Advin de raakvlakken met andere projecten in uitvoering.