Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland
Projecten

Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland

Als onderdeel van VERDER is in mei 2013 door het UWB het maatregelenpakket voor de GebiedsGerichte Uitwerking (GGU) vastgesteld. Deze maatregelen dienden voor eind 2014 gerealiseerd te zijn. ln de regio Midden Nederland zijn 14 maatregelen vastgesteld waarbij voor de VRI’s onderzocht moest worden of er op individueel kruispunt- of trajectniveau verbeteringen realiseerbaar zijn om de verkeersafwikkeling op basis van het huidige en toekomstige verkeersintensiteiten te optimaliseren.