Dutch |English nl | en
Een onbemande zuivering vraagt om een zwaar bemand projectteam

Onbemande zuiveringen

Steeds meer zuiveringen in Nederland zijn onbemand. De bediening hiervan gebeurt vanuit een centrale en er is geen medewerker meer aanwezig. Wij komen dit ook steeds vaker tegen bij de werkzaamheden die wij doen aan zuiveringen, bijvoorbeeld een aanpassing aan een gebouw of installatie. Die werkzaamheden raken de operationele situatie en kunnen ervoor zorgen dat de zuivering in storing raakt of dat er een veiligheidsrisico optreedt. Bij een onbemande zuivering is de kans dat er iemand direct kan reageren vrijwel nihil. Stel, bij een verbouwing stopt ineens de installatie. Op de centrale komt dan een alarmering binnen en wordt er wel zo spoedig mogelijk gereageerd, maar er zal altijd wat tijd overheen gaan. Ondertussen kan er van alles gebeuren op de zuivering, maar kan de aannemer die aan het werk is daar niets aan doen omdat die de installatie niet kent. Bij een biogasinstallatie kunnen er bijvoorbeeld onverbrande gassen vrijkomen op het moment dat de installatie stilvalt. Een zeer groot risico!

Wie is er verantwoordelijk?

Nu wordt er natuurlijk in de projectvoorbereiding rekening gehouden met de mogelijke risico’s van de werkzaamheden. Het is van groot belang dat de zuivering operationeel blijft, ondanks alles wat daaromheen gebeurt. De impact van de werkzaamheden op de draaiende installatie zijn te voorzien, maar wat lastig te voorspellen is, is de impact van de draaiende installatie op de werkzaamheden. Er komen dus nog risico’s boven op de projectgebonden risico’s en er is in het geval van een incident niemand aanwezig die het kan oplossen. De vraag is dan: wie is er verantwoordelijk en hoe zou hiermee om moeten worden gegaan? De opdrachtgever is en blijft natuurlijk eindverantwoordelijk voor de installatie, maar die is dan niet aanwezig. De consequentie van de onbemande zuiveringen is ook dat er niemand meer is die de installatie door en door kent, zoals de procesoperator vroeger, en dat de risico’s daardoor moeilijker in te schatten zijn.

Werkteam of toezichthouder?

Zou er bij werkzaamheden op zo’n onbemande zuivering een team vanuit het waterschap moeten worden samengesteld dat aanwezig is tijdens het werk? Of moet er een fulltime toezichthouder bij het project worden betrokken? Die toezichthouder moet dan wel zeer goed worden geĆÆnformeerd over de installatie. Dit vergt nogal wat van alle betrokken partijen. Feit blijft dat wanneer er niemand aanwezig is die ter plaatse de risico’s van het werk op de draaiende installatie goed kan inschatten en direct kan ingrijpen, het zeker een keer misgaat. De onbemande zuiveringen vragen bij projecten die uitgevoerd worden om een zwaar bemand projectteam om de risico’s in kaart te brengen en het project tot een goed einde te brengen.

Wil je hierover van gedachten wisselen met onze adviseurs? Neem dan contact op met Iwan via 088 943 3900 of stuur hem een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.