gericht op de toekomst

Advin ontwerpt wegen die voldoen aan de eisen en wensen voor doorstroming en verkeersveiligheid én die rekening houden met milieu, landschap en leefbaarheid Past de weg in haar omgeving? Houden we voldoende rekening met de weggebruikers, omwonenden, de flora en fauna rond de weg en de beheeraspecten?

Onze ontwerpers zijn opgeleid om het ontwerp met deze factoren te beschouwen en hebben korte lijnen naar hun collega’s die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld verkeerskunde, planologie, flora en fauna. Een weg van de toekomst voor zelfsturende auto's of een weg als buffer bij hoosbuien. Wij ontwerpen gericht op de toekomst.

Wij staan voor een open, constructieve samenwerking. We realiseren ons dat we niet alles alleen kunnen en weten. We vormen een team van specialisten om de weg samen te ontwerpen. Multidisciplinair. Op papier of volledig elektronisch met behulp van BIM.

Ervaar hoe uw weg eruit ziet. Met virtual reality (VR) verkent u uw weg zoals u deze zou willen hebben. Samen met en voor bewoners, beheerders en andere stakeholders. Onderzoeken, Ontwerpen, Beleven!