integrale benadering 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de buien worden heviger. Tegelijkertijd nemen de verstedelijking en het bebouwde oppervlak in ons land toe. Zo ontstaat een zwaardere belasting op watergangen binnen stedelijke gebieden en rioolstelsels, waardoor de uitdaging om droge voeten en een schone leefomgeving te houden steeds groter wordt.

Traditionele oplossingen zoals het aanleggen van grotere riolering zijn niet meer voldoende. Onze uitdaging ligt in het klimaatbestendig én duurzaam ontwerpen, waarbij we rekening houden met beperkt beschikbare ruimte en financiële mogelijkheden. Nog meer dan vroeger is een integrale benadering van zowel onder- als bovengrondse infrastructuur essentieel, waarbij geavanceerde 2D en 3D ontwerp- en rekentools onmisbaar zijn.

Watervraagstukken kunnen vaak worden opgelost met pragmatische, eenvoudige maatregelen aan de bron óf met slimme aanpassingen aan bestaande afwateringssystemen. Door onze benadering komen de meest optimale en betaalbare oplossingen bovendrijven.