verkeersveilig ontwerpen

Bij Advin werken onze adviseurs en ontwerpers samen voor een optimaal en verkeersveilig ontwerp. De projecten betreffen zelfstandige verkeersveiligheidsstudies, integrale projecten of verkeerfaseringen (optimale afstemming tussen verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid).

verkeersveiligheidsaudits

Wij hebben gecertificeerde auditors in dienst die voor u een verkeersveiligheidsaudits uit kunnen voeren waarbij de nieuwe of bestaande weginfrastructuur onafhankelijk wordt getoetst op verkeersveiligheid. De audit is een goed instrument om de verkeersveiligheid tijdens de ontwerpfase zo optimaal mogelijk mee te nemen en om de uitvoering te toetsen.

ongevallenanalyse en advies

Knelpunten in de verkeersveiligheid kunnen vele oorzaken hebben. De objectieve analyses op basis van historische ongevalsgegevens voeren wij uit met behulp van ViaStat.  Wij vullen dit aan met een analyse van bekende klachten en een observatie of metingen op locatie. In onze adviezen stellen wij geloofwaardigheid en acceptatie van maatregelen bij weggebruikers centraal.

advin road safety scan met 3D laserscannen

Door middel van inventieve inzet van 3D laserscannen kunnen wij het niveau van verkeersveiligheid van infrastructuur in beeld brengen. Dit doen wij door duurzaam veilig wegkenmerken zoals de obstakelvrije ruimte, boogstralen, verhardingsbreedte, markeringen en te analyseren met behulp van de door onze rijdende scanwagen ingewonnen data.  Deze proactieve methodiek is de Advin Road Safety Scan. 

Gerelateerd