veilig bereikbaar

Veilig naar school! Parkeren voor de deur of “verderop”? Minder verkeer door de woonstraat.
Bewonerswensen tellen steeds zwaarder meer mee bij het inrichten en beheren van buitenruimte. Advin onderzoekt en geeft advies. Samen met bewoners en bedrijven in de buurt. We gebruiken Virtual Reality om het ontwerp als echt te beleven: loop met ons door je toekomstige straat. Kijk vanuit het perspectief van een kind. Dan zie je waarom ze “plotseling” oversteken. Daar passen wij bij Advin het verkeerskundig ontwerp op aan. Veiligheid stellen we voorop!

Bereikbaar en mobiel. Geen files, ook niet bij werkzaamheden aan de weg. Wij ontwerpen en implementeren verkeersmanagement om files te verminderen. Met door Advin ontworpen verkeersmanagement verbetert de reistijd langs werkzaamheden en blijft bereikbaarheid in stand. Aantoonbaar! Slim plannen, slim bouwen, slim bereikbaar!

Meten, rekenen en tekenen zijn de drie basisvaardigheden van ons ingenieursbureau. Dat gaat over gegevens, veel gegevens. Die data ordenen en beheren we. We analyseren en trekken conclusies: voor een snelle route, voor een vrije parkeerplaats, voor minder wachttijd bij verkeerslichten, voor verbeteren van bouwlogistiek. En synchromodaal: om wegverkeer èn scheepvaart beter door te laten stromen bij bruggen. Advin adviseert op basis van big data een weg naar een smart city en intelligent transport.

Gerelateerd