intelligente systemen

Wist u dat infrastructuur tegenwoordig sterk leunt op intelligente verkeerssystemen? Openbare verlichting, pijpleidingen voor de energiemarkt, verkeersregelinstallaties, klimaatsystemen in gebouwen, er komt vanalles kijken bij het onderhoud of juist de aanleg van nieuwe infrastructuur, vliegvelden en de bouw van slimme kantoorpanden.

De mens kan veel en in combinatie met elektrotechniek kan de mens nog meer. Door de koppeling tussen mens en machine is de mens in staat om te bewaken, bedienen, besturen en te gebruiken. Hierbij vinden wij dat de processen en technische aspecten naadloos op elkaar horen aan te sluiten. Wij denken met u mee voor een allesomvattend product.

Gerelateerd

Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland
projecten

Optimalisatie VRI’s Regionaal verkeersmanagement (RVM) Midden-Nederland

Als onderdeel van VERDER is in mei 2013 door het UWB het maatregelenpakket voor de GebiedsGerichte Uitwerking (GGU) vastgesteld. Deze maatregelen dienden voor eind 2014 gerealiseerd te zijn. ln de regio Midden Nederland zijn 14 maatregelen vastgesteld waarbij voor de VRI’s onderzocht moest worden of er op individueel kruispunt- of trajectniveau verbeteringen realiseerbaar zijn om de verkeersafwikkeling op basis van het huidige en toekomstige verkeersintensiteiten te optimaliseren.