flora en fauna in ruimtelijke projecten

Van onderzoek en aanvraag tot vergunningen en ontheffingen in de voorbereidingsfase tot het opstellen van werkplannen en ecologische begeleiding tijdens de uitvoering. Onze ecologen verzorgen het complete spectrum aan activiteiten die te maken hebben met flora en fauna in ruimtelijke projecten voor het soepel verloop van het project. 

Door tijdig en zorgvuldig flora- en faunaonderzoek uit te voeren is al in een vroeg stadium bekend welke planten en dieren er in een gebied leven. Door onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij in staat het effect van een project en risico’s voor ecologie tijdens de uitvoering in te schatten. Bijvoorbeeld de verstoring van werkzaamheden binnen het broedgebied van de steenuil en kapwerkzaamheden langs een vliegroute van vleermuizen. Of het ontstaan van potentiele voortplantingsplaatsen van de rugstreeppad tijdens de bouw. Door het nemen van de juiste maatregelen worden deze risico’s tijdig voorkomen.  

Ook bij het opstellen van plannen voor de inrichting van gebieden of aanleg van infrastructuur zetten wij de resultaten van flora- en faunaonderzoek in. Met deze informatie bepalen wij welke maatregelen moeten worden getroffen als het gaat om het verbeteren of behouden van het leefgebied van planten en dieren. Bijvoorbeeld door de aanleg van ecoducten, faunatunnels, hop-overs voor vleermuizen, herinrichting van beekdalen of natuurcompensatie. Door een goede voorbereiding kunnen flora en fauna en de uitvoering van ruimtelijke projecten prima samen gaan. 
 

 Advin is lid van het Netwerk Groene Bureaus