flora en fauna in ruimtelijke projecten

Van onderzoek en aanvraag, vergunningen en ontheffingen in de voorbereidingsfase, tot het opstellen van werkplannen en ecologische begeleiding tijdens de uitvoering. Onze ecologen helpen u bij het verzorgen van het complete spectrum aan activiteiten die te maken hebben met flora en fauna in ruimtelijke projecten.

Ruimtelijke projecten

Bij het opstellen van plannen voor de inrichting van gebieden of aanleg van infrastructuur zetten wij de resultaten van flora- en faunaonderzoek in. Zo bepalen wij welke maatregelen men moet treffen als het gaat om het verbeteren of behouden van het leefgebied van planten en dieren. Bijvoorbeeld door de aanleg van ecoducten, faunatunnels, hop-overs voor vleermuizen, herinrichting van beekdalen of natuurcompensatie. Door een goede voorbereiding kunnen flora en fauna én de uitvoering van ruimtelijke projecten prima samen gaan.

 

 Advin is lid van het Netwerk Groene Bureaus