Afgelopen week is Advin als nieuw lid toegetreden tot het Netwerk Groene Bureaus (NGB). De kennis, ervaring en kwaliteit van Advin op het gebied van ecologie en groen wordt hiermee erkend door de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus.

Onderdeel van de aanmelding tot lid is een strenge beoordelingsprocedure die Advin de afgelopen periode heeft doorlopen met een positief resultaat. Door de criteria die het Netwerk Groene Bureaus stelt aan toetreding als lid, functioneert het lidmaatschap in de sector als keurmerk. Steeds vaker is het lidmaatschap een voorwaarde om projecten te mogen uitvoeren. Door het lidmaatschap wordt de vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring van Advin door opdrachtgevers en overheidsinstanties officieel erkend. 

Het Netwerk Groene Bureaus werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Namens alle aangesloten bureaus reageert het netwerk bijvoorbeeld op door de overheid voorbereide nieuwe (natuur)wetgeving. Ook zorgt het netwerk voor het opstellen van onderzoeksprotocollen met en voor de leden.