voor, tijdens en na bouw cruciaal

In ons dichtbevolkte land wordt steeds vaker gebouwd in stedelijke gebieden. Hierbij speelt omgevingsmonitoring een cruciale rol. Vóór, tijdens en na de bouw wordt de omgeving in de gaten gehouden om te bepalen of de ondergrond en de omgeving zich gedragen conform het vooraf verwachte gedrag.